Tactiel Stimulering

Wat houdt de aanrakingsmethode Tactiel Stimulering in:

Om een uitleg te geven aan wat de aanrakingsmethode Tactiel Stimulering inhoudt, is het misschien goed te beginnen om deze woorden even los van elkaar te zien, om ze vervolgens weer met elkaar te verbinden.

Tactiel wil zeggen: De tast betreffende.

Stimulering wil zeggen: Aansporen.

Vanaf hier spreek ik voor het gemak maar even over TS.

TS bestaat uit een vast patroon van aanrakingen,- strijkbewegingen, druk en ‘vasthouden’- van het lichaam met een ‘medium touch’. Hierdoor wordt de aanmaak van oxytocine gestimuleerd en het lichaamsbesef verbeterd.

Behandeling

Hoe ziet een TS behandeling eruit

Bij de eerste ontmoeting vindt er een intake gesprek plaats, hierbij kunnen zaken die belangrijk zijn voor de behandeling worden uitgewisseld. Vervolgens heb je de gelegenheid om je uit te kleden en in alleen een onderbroek op de behandelbank plaats te nemen. De behandelruimte heeft een aangename tempratuur van 24 graden, en er klinkt rustige instrumentale muziek op de achtergrond. Je wordt zorgvuldig omhuld met zachte handdoeken. Het is van belang dat je comfortabel ligt. Na een eerste contact waarin ik mijn handen op je bovenbeen leg, wordt er eerst gezamenlijk drie keer in en uitgeademd. Het lichaamsdeel dat behandeld gaat worden, wordt vrijgemaakt van de handdoek de rest blijft bedekt. Er wordt gewerkt met behulp van een plantaardige koudgeperste biologische olie. De aanrakingen beginnen bij het rechterbeen en gaan dan naar de rechter voet, linker been linker voet. Aansluitend worden de buik en de borst behandeld. Vandaar uit de rechter arm en hand en de linker arm en hand. Dan het gezicht, de oren en hoofdhuid. Dan draai je je om waarna de achterkant van het hoofd aan bod komt. Tot slot de rug en de achterkant van het rechter been en het linker been. Het is een doordachte manier van aanraken en het is er op gericht om ontspanning teweeg te brengen. De TS wordt afgerond met het inwikkelen/inbakeren en het zachtjes wiegen. Zo in je eigen cocon, of zoals een client dat zo mooi aangaf; ‘het is net alsof ik in water drijf‘ kun je je bewust worden van je eigen fysieke blauwdruk. Dit laat je zien wie je ook bent. Of wie je oorspronkelijk was. Je blauwdruk kan door allerlei omstandigheden (overtuigingen of trauma’s) verstoord of beschadigd raken. Als dat gebeurt ben je niet meer in staat om in je kracht te gaan staan, om zo te zijn en te doen (missie, doel) waarvoor je hier gekomen bent. In dat geval is het goed om samen te kijken hoe die verbinding in jezelf weer geheeld kan worden. Dit kan het gevoel van veiligheid en begrenzing vergroten. Je kunt weer tot jezelf komen. De behandeling duurt ongeveer een uur en de effecten zijn krachtiger en houden langer aan bij regelmatig herhaalde behandelingen.

Effecten

De effecten van aanraking en oxytocine.

De tastreceptoren die in de (opper)huid aanwezig zijn worden gestimuleerd, aangespoord. Via het sensibele zenuwstelstel (dat zijn de zenuwen die van de receptor via zenuwbanen van de huid naar de hersenen lopen) gaat er een prikkel naar de hypothalamus (dit is een gebied in de middenhersenen) wat zorgt voor de aanmaak en afgifte van oxytocine. Oxytocine is een belangrijk maar niet zo bekend hormoon. Het is de tegenhanger van adrenaline en cortisol. Daar waar adrenaline en cortisol actief zijn wanneer iemand in spanning is, speelt oxytocine een rol bij ontspanning. Beide hormonen zijn even belangrijk en een zekere balans is een voorwaarde voor welzijn. Oxytocine zorgt voor een gevoel van veiligheid, geborgenheid en rust. Vanuit deze staat van zijn kunnen de volgende processen in het lichaam beter verlopen:

  1. Het zelfherstellende vermogen kan plaatsvinden.
  2. Meer bewustwording van het eigen lichaam.
  3. Vaak ontstaat er een vermindering van pijn of er beter mee kunnen omgaan.
  4. Minder gevoelens van depressie, angst of boosheid.
  5. Meer zelfvertrouwen.
  6. Een verbetering in de spijsvertering.
  7. Versterking van het immuunsysteem.
  8. Verbetering in de kwaliteit van leven.
  9. Minder stress en daling van de bloeddruk.
  10. Rondom zwangerschap en geboorte bevorderd het de weeën en de afgifte van moedermelk.

Gunilla Birkestad is de grondlegster van de TS en directeur van de Zweedse School of Touch, en tevens gastdocent bij de School of Toch van Willfred en Emmy de Ligny in Helmond. Laatst genoemden zijn ook opgeleid tot therapeut en docent in Zweden. Na een samenwerking van 12 jaar met de Zweedse School of Touch, is de Nederlandse school sinds 2012 onafhankelijk. Een naam die ook zeker niet mag ontbreken is Kerstin Uvnas Moberg. Deze professor in de fysiologie heeft veel onderzoek gedaan naar o.a. de effecten van aanraking en oxytocine. Ze is de auteur van het Nederlands vertaalde boek ‘de oxytocine factor’. Hiermee krijgt de TS een wetenschappelijke onderbouwing.

Tot slot wil ik Tiffany Field noemen, deze dame heeft wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van aanraking. Haar boek ‘aanraaktherapie’ geeft een overzicht van de onderzoeksbasis van aanraak of massage therapie en beschrijft de toepassing van de gevonden resultaten in de praktijk.

Waarom

Waarom ‘een vast patroon van aanraken’ bij het geven van een TS.

Een volgorde die vast ligt, zorgt voor rust. Degene die de TS ondergaat weet waar hij/zij aan toe is, en hoeft niet alert te zijn want je weet wat er komen gaat. Op die manier kom je niet voor verrassingen te staan en kan vertrouwen groeien. Handen die het contact met je lichaam niet verbreken zorgen er voor dat je je veilig mag voelen.

Als het hoofd buigt voor het hart

Kunnen de voeten verbinding maken met de aarde

Dan kun je zijn in het moment

En met vertrouwen loslaten

Zo blijft je dicht bij jezelf en vindt je steeds weer jouw balans

Het denken verdwijnt meer en meer naar de achtergrond en het voelen staat nu op de voorgrond. Dan is er gelegenheid voor het opnemen van nieuwe informatie via het lichaam, want de huid is immers de meest primaire ingang van communicatie. De aanrakingen kunnen zorgen voor bewustwording van je lichaam op dat moment. Want de strijkbewegingen laten je voelen hoe lang lichaamsdelen zijn. Hoe breed lichaamsdelen zijn. Ze laten je details van lichaamsdelen voelen. Ze stimuleren een kant van het lichaam, of beide kanten van het lichaam tegelijk. Ook markeren ze een middenlijn van het lichaam. Er zijn gemarkeerde startbewegingen en afsluitbewegingen.